Dr. Tone Wraber: OD DEVINA DO KANINA

10. maj 2009 ob 15:00

Pedrovo nad Branikom - dvorana


DEVIN Predavatelj, dober poznavalec slovenskega in balkanskega botaničnega bogastva, se bo ob projekciji sprehodil med rastlinami na zahodni meji slovenstva. Naslov je izbran zaradi rime, a se bo pot začela že v Glinščici vzhodno od Trsta, končala pa na grebenu Karnijskih Alp na italijansko-avstrijski meji med Kanalsko in Ziljsko dolino. Največ pozornosti bo posvečene Beneški Sloveniji z Matajurjem in Ivancem ter Reziji, pri čemer ne bo govor samo o cvetočem okrasu, temveč tudi o gorah, naseljih in ljudeh na tej poti. Če bo lepo vreme, se bomo lahko z njim sprehodili po okolici Pedrovega.

KANIN Dr. Tone Wraber (roj. 1938 v Ljubljani), biolog, je deloval v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in tedaj skrbel za alpski botanični vrt »Juliana« v Trenti, od 1968 do upokojitve leta 2003 pa na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, nazadnje kot redni profesor za Sistematsko botaniko in Fitocenologijo. Zagovarja varovanje narave, posebej še rastlinstva. Svoje znanje je širil tudi kot urednik in pisec številnih strokovnih prispevkov, njegova bibliografija obsega okrog 700 enot (znanstveni in poljudnoznanstveni članki, biografska gesla, več samostojnih knjig).

Prispevek: 8 evrov
Otroci in mladi do 18. leta - brezplačno.

Po enournem predavanju se bomo s predavateljem sprehodili po vasi in prisluhnili zgodbam o domačih rastlinah. Otroci se nam lahko pridružijo.