Mag. Silvo Šinkovec: ŠOLA ZA STARŠE, 3. srečanje - zadnjič

12. december 2009

Pedrovo nad Branikom - dvorana

INTELIGENTNA ČUSTVA - Spoznavamo in upoštevamo govorico čustev

Človeka, ki je notranje svoboden,
je sicer mogoče uničiti,
ni pa ga mogoče zasužnjiti
ali iz njega narediti slepo orodje (Albert Einstein)


Čustveno opismenjevanje z mag. Šinkovcem Čustveno opismenjevanje pridobiva vse več privržencev, saj se vedno bolj zavedamo, da je čustvena razvitost ravno tako pomembna kot razumska. Čustva so informacije o našem doživljanju sebe in sveta. Če jih poznamo, jih lahko upoštevamo in v skladu z informacijami, ki jih nudijo, smiselno ravnamo. Čustva imajo natančno logiko, kot poštevanka, zato jih moramo dobro poznati, sicer je v naših medosebnih odnosih vse preveč neznank in nerešenih enačb, bolečih situacij in odnosov. Na letošnji šoli za starše se bomo učili živeti s čustvi; spoznavali bomo nekaj osnovnih tem o čustvih - npr. čustvena pismenost, razum in čustva, čustva kot učitelji, kako biti sam sebi čustveni mentor. Starši boste spoznavali svoja čustva in se učili prepoznati čustva svojih otrok in okolice ter razmišljali, kako čustveno govorico razumeti ter v skladu z njo ravnati.


Srečanje je v obliki predavanja in delavnice:
3. srečanje 12. 12. 2009 od 14.30 - 18.00
(žalost, ljubezen, ponos), vodi mag. Silvo Šinkovec

Četudi na prvih dveh delavnicah niste sodelovali, ste vabljeni, da se nam pridružite vsaj na zadnji.


Cena:
Paket vseh treh delavnic pri predplačilu do 3. oktobra 2009 - 90 evrov
Plačilo posamezne delavnice - 35 evrov. V ceno je vključeno gradivo in napitki ob odmoru.

Predprijava je obvezna v vsakem primeru, ker je število udelžencev omejeno. Vabimo starše, vzgojitelje in pedagoške delavce, ki bodo lahko dobili tudi potrdilo o udeležbi.

Več podatkov o voditeljih, načinu plačilu in ostalih podrobnostih si lahko preberete in natisnetek z letaka.