Polona Abram: ŽIVE BESEDE

16. oktober 2009

Pedrovo nad Branikom - atelje v hiši

Uvodno srečanje v redna dvakratmesečna druženja za osebno rast in spodbujanje ustvarjalnosti, predvsem na področju besednih umetnosti:

Naslovnica pesniške knjižice PLES NASPROTIJ Zapisane besede so nam v veliko oporo pri samospoznavanju. Ustvarjajo most k razumevanju naših telesnih občutkov, čustvenega dogajanja, razumskih prepričanj in osmislitvi poti, ki jo izbiramo. Ob predavanjih, pogovorih, branju, izmenjavanju izkušenj nastajajo v skupini številni zapisi, pesmi, zgodbe, utrinki, spomini, načrti za prihodnost. Priložnost je tudi za podrobnejšo analizo in izpopolnjevanje literarnih veščin. Ustvarjanje nam pomaga, da se prevetrimo in dodamo vsakdanjemu življenju nove odtenke. (Levo naslovnica pesniške zbirke, ki je nastalajala ob skupnih druženjih Živih besed 2008-09).

Letošnja tema: NAJBOLJŠE, KAR JE V MENI

To so naše sposobnosti, talenti, vse tisto v nas, na kar se lahko najbolj opremo v vsakršnih okoliščinah. Marsikateri naši potenciali so zaradi življenjskih razmer morda ostali neprepoznani in tudi ne dovolj cenjeni. Še vedno je čas, da jih raziščemo in okrepimo.

Uvodno srečanje je namenjeno spoznavanje z načinom dela na delavnici in preverjanju naših pričakovanj.

Če se odločite za redno udeležbo, ste vabljeni dvakratmesečno ob petkih od 18.00-20.00. Uro in dan srečanj lahko prilagodimo željam udeležencev.

Cena: 15 evrov na srečanje
S seboj prinesite pisalo in zvezek.

Vabljeni tudi vsi, ki že pišete in si želite odziv na svoje delo.

Preberite in natisnite si letak.