Jožica Fabjan: PERMAKULTURNI VRT - 2. del - praktično načrtovanje (primerno tudi za tiste, ki niso bili na prvi delavnici, prijave niso potrebne)

06. marec 2011 ob 15:00

Pedrovo nad Branikom - dvorana, vrt

Tokrat se bomo lotili načrtovanja. Izhajali bomo iz želja in potreb prisotne skupine, tako da bo vsak lahko vnesel čim več znanja iz načrtovanja permakulturnega vrta v svoje okolje. IZDELAVE VISOKE GREDE TOKRAT NE BO ZARADI MRZLEGA VREMENA, vseeno pa bo dovolj priložnosti, da bomo na konkretnem primeru še bolj podrobno spoznavali temeljna permakulturna načela.


***

Permakulturni vrt je vrt, kjer se prepletajo življenja rastlin, živali in človeka v vsakršnem okolju. Je vrt, kjer človek dovoljuje naravi, da se izrazi v vsem svojem bistvu, in seveda z njo enakovredno sodeluje, saj je od nje odvisen. Kaj sploh je vrt? Kako se je ob vrtu razvijal človekov odnos do narave skozi zgodovinska obdobja vse do danes? Kakšen pomen ima v človekovem materialnem, psihološkem in duhovnem vidiku?

Pridelek za božič 2010

Permakulturni vrt ima lahko vsak. Za začetek potrebujemo seznam naših želja, potreb, možnosti. Na podlagi tega se lotimo načrtovanja. Dotaknili se bomo nastanka permakulturnega vrta pri območju 0 (kuhinja) in s postopnimi koraki spoznavali območja do točke 4 in 5 (gozdni vrt). Pri praktičnem delu bomo prikazali pridobitev ustrezne rodovitne prsti za začetek vrtnarjenja.

Jožica Fabjan Jožica Fabjan prihaja iz Predstrug v Vidmu Dobrepolje. Po poklicu je prosvetna delavka s 26-letnim delom v osnovnih šolah, kjer je skrbno ohranjala tradicijo šolskih vrtov. Pridelovanje zelenjave tudi zase in za svojo družino ji je je bilo vedno samoumevno. In tako je najprej v stanovanju iz majhnega zelenjavnega korita nastala v naslednjem letu vrtna zelenjavna gredica, kasneje iz gredice zelenjavno cvetlični vrt ... in danes sadno zelenjavni okrasni permakulturni vrt, negovan brez vskaršnega nasilja v obliki pesticidov in pretiranih spodbujevalcev rasti. Leta 1994 sem je srečala s slovenskim prevodom knjige Uvod v permakulturo, kasneje se je udeležila Uvodnega permakulturnega tečaja, obiskala zibelko permakulture v Avstraliji, sodelovala pri ustanavljanju Društva za permakulturo Slovenije in bila od leta 1997 predsednica društva dva mandata. V tem času so organizirali mnogo permakulturnih usposabljanj s tujimi predavatelji v Sloveniji, individualana usposabljanja in izlete v tujini, leta 1997 tudi evropsko permakulturno konferenco v Sloveniji in še vrsto drugih dogodkov. Društvo se je povezovalo z enako mislečimi doma in v tujini z mnogimi dejavnostmi. Veliko časa je vložila tudi v delo pri uvajanju ekološke znamke Biodar v Sloveniji. Zadnja leta poleg obveznosti pri Endovitalu predvsem predava in vodi delavnice s področja permakulture.

Za vse, ki se boste vključili v izobraževanje za pridobitev certifikata iz permakulture, bodo na voljo potrdila o udeležbi 1. in 2. dela tega predavanja, prav tako tudi za predavanje Ire Zorka, ki je bilo 6. februarja 2011.

Vstopnina: 10€

Na prodaj bo knjiga Grahama Bella - PERMAKULTURNI VRT (20€).

Vabljeni!