Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: januar 2009

Naročnik: Ustvarjalno središče ABRAM
Priprava vsebin: Ustvarjalno središče ABRAM

Logo Arctur Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).

Arctur